Prøv om du kan morfemdele ....
Ordets morfemer er et ords bygge-stene
Ordets byggestene bygger på en semantisk og morfologisk analyse af danske ord.
Vi har analyseret ca. 28.000 ord som her kan morfemdeles. Med endelser giver det mere end 100.000 ord.
Morfemdeling kan bruges som en ord-leg, og er en genvej til grammatisk træning.

Der opstår dog hele tiden nye sammensatte ord. Sådanne nye sammensatte ord må slås op hver for sig - eller ved at angive & mellem de to delord.
Eks: velfærds&rettigheder (bemærk at der ikke skrives vel&færd da “velfærd” er et almindeligt brugt ord).
Hvis ordene slås op hver for sig undgås problemet med bindebogstav eller ej (videndeling eller vidensdeling?).

© UL REV P, 2015

E-mail: ULREV@ordbogen.guru

Ses bedst i Firefox, Safari, Opera eller Chrome
Skriv ordets dele nedenfor. (NB: Morfemdeling er ikke at dele i stavelser)
Du adskiller delene med mellemrum eller tegnene + -
Tegnet & betyder sammensat ord og kan benyttes ved f.eks. nye sammensatte ord.